Villkor

1. Allmänna bestämmelser för medlemskap i Comwell Club

 

1.1 Medlemskap i Comwell Club regleras av dessa villkor, och det är medlemmens ansvar att läsa och bekanta sig med dessa villkor, inklusive eventuella ändringar av dessa. Dessa villkor ersätter alla tidigare villkor och bestämmelser Comwell tidigare lojalitetsprogram inklusive klubben Comwell först.

 

1.2 Minimiålder för medlemskap i Comwell Club är 18 år. Medlemskapet är ett avtal mellan Comwell A-S (nedan kallad "Comwell") och du, personligen (nedan kallad "medlem"). Medlemskap kan inte beviljas till företag eller andra juridiska personer. Medlemskapet är personligt. Det kan bara vara registrerad en person per medlemskap. Endast en medlem per incheckat rum kan tjäna poäng och lösa in poäng.

 

1.3 Medlemmen åtar sig att se till att ingen obehörig får tillgång till medlemmens uppgifter, och det är medlemmens ansvar att hålla sin information uppdaterad och aktuell.

 

1.4 Comwell Club är igång tillsvidare, och Comwell förbehåller sig rätten att avsluta Comwell Club med sex månaders varsel till medlemmen.

 

1.5 Comwell förbehåller sig rätten att ändra Comwell Club villkor genom att medlemmen meddelas antingen via Comwell webben, via mail, telefon eller vanlig post.

 

1.6 Comwell förbehåller sig rätten att avsluta ett medlemskap i Comwell Club, och sådan uppsägning kan leda till att du förlorar dina poäng, om medlemskapet missbrukas. En sådan missbrukning, kan till exempel bestå av grovt eller respektlöst beteende mot Comwell, kriminella handlingar eller handlingar som allmänt anses som omoraliska eller oetiska eller som utgör ett brott mot dessa villkor. Nedan fäster Comwell rätten att avsluta medlemskapet genom alla former av fusk, till exempel om en medlem skapa flera profiler för att tjäna poäng för sig själva. Medlemmen kan när som helst säga upp medlemskapet i comwell.dk/club

 

1.7 Det är medlemmens ansvar att i förväg informera sin arbetsgivare och få arbetsgivarens samtycke på förhand, om ett sådant medgivande krävs om medlemmen förväntas att tjäna poäng i Comwell Club baserade på nätterna, som skall betalas av arbetsgivaren. Comwell kan inte på något sätt hållas ansvariga för medlemmens skyldighet att informera sin arbetsgivare om detta eller medlemmens skyldighet att inhämta arbetsgivarens samtycke.

 

1.9 Om de intjänade poäng är arbetsrelaterade och används för privat bruk av medlemmen, behöver detta vara skattepliktigt. Medlemmen har en skyldighet att informera de berörda myndigheterna eller berörda arbetsgivare och betala alla skatter och avgifter som denna användning är belagd. Comwell avsäger sig allt ansvar för skatter eller skatteskyldigheter som medlemmen har i detta avseende.

 

2. Tjäna poäng

2.1 För att tjäna poäng måste medlemmen visa att den är medlem och ge relevant medlemsinformation i samband med en reservation. Poäng kan tjänas in från den dag då medlemmen är antagen till Comwell Club. Det är varje medlems ansvar att meddela hotellet i fråga om medlemskap vid bokning, ankomst eller avresa. Efter avresan kan det ta upp till 3 dagar innan poängen registreras.

 

2.2 Poäng intjänas på basis av alla inköp medlemmen haft i samband med boende på hotellen. När det avräknas poäng så tjänar man bara nya poäng på det fakturerade beloppet. Det innebär att man tjänar poäng på alla kontantköp, kreditkortsköp eller presentkort som utfärdats av Comwell. För att tjäna poäng, är alla inköp kopplat till rummets reservation. Till exempel, inköp av restaurangen registreras på rummet. Poäng kan dras av från den totala notan vid avresa. Medlemmar tjänar 5% i poäng på alla inköp i samband med boende. Det är möjligt att tjäna poäng på privata fester, även om det inte finns någon boende ingår. Detta gäller inte för a la carte beställning. Fest och catering måste beställas i förväg. Privata fester som till exempel födelsedagar, bröllop etc., där festarrangören är personligen involverad. Det går inte att tjänade poäng på firanden som hålls och/eller betalas av företag som till exempel julfester.

 

2.3 Poäng kan endast intjänas av en Comwellmedlem för ett rum, per. boende.

 

2.4 Comwellpoäng som tjänats av en medlem, kan ej kombineras eller överföras till andra Comwell medlemskonton. Poäng kan inte säljas, överlåtas eller på annat sätt mot kontanter.

 

2.5 Om en medlem inte tror de har fått poäng för övernattningar, måste den använda kontaktformuläret som ligger i den vänstra kolumnen på alla klubbsidor, och skicka ett meddelande om detta till Comwell Clubs samordnare. Begäran ska vara Comwell Club samordnare tillhanda senast tre månader från dagen för inlämning.

 

2.6 Sparade poäng gäller i det aktuella kalenderåret och 36 månader från intjänat datum. Poäng som är överfört från Comwell First i samband med att vi övergick i Comwell Club, är konverterat till Comwell Club och omvandlas till Comwell Club poäng 1:20.  Exempelvis 10 000 First är lika med 500 Comwell Club poäng. 

 

2.7 Medlemmar kan komma åt kontoinformation på klubbsidan - comwellclub.dk

 

2.8 Det går inte att tjäna Comwell Club poäng vid möten och konferensvistelse. Men enskilda deltagare kan tjäna poäng genom personlig konsumtion i samband med möten och konferensvistelse samt andra företagsevenemang. Personlig förbrukning ska registreras på medlemmens egen räkning för att tjäna poäng.

 

2.9 Det intjänas endast poäng om beloppet betalas direkt till Comwell. Köp via andra researrangörer än Comwell, tjänas inga poäng. Om din bokning görs och betalas via hotels.com, expedia, Sembo, DTF el. liknande, kommer du inte att få poäng för detta. Du kan heller inte använda dina Comwell Club-poäng vid bokning via tredjepartskanal. Dessutom kan poäng inte intjänas på presentkort som inte utfärdats av Comwell. Det är presentkort som Smartbox, gavekortet.dk, el. liknande.

 

2.10 När man köper produkter i Comwellshop.dk förtjänat en 5% Comwell Club poäng. Det är inte möjligt att använda poäng som betalningsmetod. Poängen registreras på medlemmens poängkonto 30 dagar, och köp.

3. Använda poäng

3.1 Poäng till Comwell Club kan användas för helt eller delvis betalning av upplevelser, där det ingår boende. Det vill säga, poängen kan inte användas för att betala för dagvistelser, såsom ett dagspa, att köpa produkter på hotellet eller Comwellshop.dk, enbart behandlingar, middag osv.  Poängen kan inte användas som betalning vid utebliven eller annullerad vistelse. 

3.2 Comwell kan efter eget tycke och när som helst ändra poängstrukturen.

 

3.3 Poäng intjänade i boendet kan inte användas för att betala samma vistelse.

 

4. Användning av personuppgifter

 

4.1 Medlemmen samtycker till Comwell lagring och behandling av personuppgifter som rör medlemmens deltagande i Comwell Club enligt tillämplig lag och dessa villkor. De personuppgifter som registrerats kommer endast att behandlas och lagras i syfte att informera om erbjudanden från Comwell Club och administrera medlemskapet och intjänade Comwell poäng. Något annat syfte kräver ytterligare samtycke från medlemmen.

 

4.2 Comwell är ansvarig för skyddet av personuppgifter. Medlemmar av Comwell Club har rätt att få information om vilken data som är registrerad på sig på Comwell genom att skicka in en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Comwell. Medlemmar har också rätt att kräva att Comwell rättar eller tar bort alla uppgifter om medlemmen som är felaktiga eller ofullständiga. Vidare medlem kan när som helst säga upp medlemskapet i Comwell Club via comwell.dk/club 

5. Övriga regler

5.1 Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med dansk lag, med undantag för de lagstadgade bestämmelser som gäller enligt lagstiftningen i andra länder. Tvister som uppkommer av eller i samband med Comwell Club ska avgöras av den danska domstolen. 

5.2 Du betraktas som en ny medlem om du inte har varit medlem i minst 12 månader.

5.3 Poäng skrivs automatiskt dagen efter vistelsen. Om du inte har fått dina poäng, vänligen kontakta Comwell Club administratör.

5.4 Poäng kan inte betalas ut och kan inte användas för att köpa presentkort.

 

5.5 Inköp av presentkort ner 10% på toppen av den första kr 8.000, -. Betald. Detta gäller endast för presentkort som köpts via Comwell hemsida. Presentkort gäller för alla danska hotell. Maximalt. Används en presentkort som betalning per. händelse. (Gäller inte Sverige)

 

5.6 Comwell förbehåller sig rätten att justera medlemspoäng, om det finns tekniska fel, systemfel eller tjänstefel, vilket ger medlemmen fler eller färre poäng än berättigad.

 

5.7 Om du har registrerat dig via en rekommendation från en annan medlem, kan inte medlemskapet avbrytas innan 3 månader efter likviddagen.

 

 

Viktig information om Bella Sky Comwell

Solstra, som redan äger en majoritetspost i Bella Center A / S och därmed Bella Sky Hotel, ska nu köpa Marriott Hotel i Köpenhamn. I samband med förvärvet av Marriott Hotel rebrandes ändrades namnet Bella Sky Hotel till "AC Hotel Bella Sky Köpenhamn" och Bella Sky Hotel kommer inte längre att vara en del av Comwell hotell i kedjan. Det innebär att det fanns vissa förändringar i förhållande till ditt medlemskap i Comwell Club.

Comwell Club-poäng intjänade på Admiral Hotel är fortfarande tillämpas efter Comwell Club: s regler och villkor, och kan fortsätta att användas på alla hotell Comwell. Från den 17 november, kan 2014 inte längre förtjänas och användas Comwell Club poäng som betalning för nya bokningar på AC Bella Sky Hotel.

Har du beställt en övernattning / en vistelse på Bella Sky Hotel innan November 17, 2014, kommer du fortfarande att kunna använda poäng som betalning till och med den 30 april 2015. Men tjänade inga nya poäng.

Det är inte längre möjligt att använda presentkort för Comwell som betalning på AC Bella Sky Hotel.