Villkor

1. Allmänna bestämmelser för medlemskap i Comwell Club

 

1.1 Medlemskap i Comwell Club regleras av dessa villkor, och det är medlemmens ansvar att läsa och bekanta sig med dessa villkor, inklusive eventuella ändringar av dessa. Dessa villkor ersätter alla tidigare villkor och bestämmelser Comwell tidigare lojalitetsprogram inklusive klubben Comwell först.

 

1.2 Minimiålder för medlemskap i Comwell Club är 18 år. Medlemskapet är ett avtal mellan Comwell A-S (nedan kallad "Comwell") och du, personligen (nedan kallad "medlem"). Medlemskap kan inte beviljas till företag eller andra juridiska personer. Medlemskapet är personligt. Det kan bara vara registrerad en person per medlemskap. Endast en medlem per incheckat rum kan tjäna poäng och lösa in poäng.

 

1.3 Medlemmen åtar sig att se till att ingen obehörig får tillgång till medlemmens uppgifter, och det är medlemmens ansvar att hålla sin information uppdaterad och aktuell.

 

1.4 Comwell Club är igång tillsvidare, och Comwell förbehåller sig rätten att avsluta Comwell Club med sex månaders varsel till medlemmen.

 

1.5 Comwell förbehåller sig rätten att ändra Comwell Club villkor genom att medlemmen meddelas antingen via Comwell webben, via mail, telefon eller vanlig post.

 

1.6 Comwell förbehåller sig rätten att avsluta ett medlemskap i Comwell Club, och sådan uppsägning kan leda till att du förlorar dina poäng, om medlemskapet missbrukas. En sådan missbrukning, kan till exempel bestå av grovt eller respektlöst beteende mot Comwell, kriminella handlingar eller handlingar som allmänt anses som omoraliska eller oetiska eller som utgör ett brott mot dessa villkor. Nedan fäster Comwell rätten att avsluta medlemskapet genom alla former av fusk, till exempel om en medlem skapa flera profiler för att tjäna poäng för sig själva. Medlemmen kan när som helst säga upp medlemskapet i comwell.dk/club

 

1.7 Det är medlemmens ansvar att i förväg informera sin arbetsgivare och få arbetsgivarens samtycke på förhand, om ett sådant medgivande krävs om medlemmen förväntas att tjäna poäng i Comwell Club baserade på nätterna, som skall betalas av arbetsgivaren. Comwell kan inte på något sätt hållas ansvariga för medlemmens skyldighet att informera sin arbetsgivare om detta eller medlemmens skyldighet att inhämta arbetsgivarens samtycke.

 

1.9 Om de intjänade poängen är arbetsrelaterade och används för privat bruk av medlemmen, behöver detta vara skattepliktigt. Medlemmen har en skyldighet att informera de berörda myndigheterna eller berörda arbetsgivare och betala alla skatter och avgifter som denna användning är belagd. Comwell avsäger sig allt ansvar för skatter eller skatteskyldigheter som medlemmen har i detta avseende.

 

2. Tjäna poäng

2.1 För att tjäna poäng måste medlemmen visa att den är medlem och ge relevant medlemsinformation i samband med en reservation. Poäng kan tjänas in från den dag då medlemmen är antagen till Comwell Club. Det är varje medlems ansvar att meddela hotellet i fråga om medlemskap vid bokning, ankomst eller avresa. Efter avresan kan det ta upp till 3 dagar innan poängen registreras.

 

2.2 Poäng intjänas på basis av alla inköp medlemmen haft i samband med boende på hotellen. När det avräknas poäng så tjänar man bara nya poäng på det fakturerade beloppet. Det innebär att man tjänar poäng på alla kontantköp, kreditkortsköp eller presentkort som utfärdats av Comwell. För att tjäna poäng, är alla inköp kopplat till rummets reservation. Till exempel, inköp av restaurangen registreras på rummet. Poäng kan dras av från den totala notan vid avresa. Medlemmar tjänar 5% i poäng på alla inköp i samband med boende. Det är möjligt att tjäna poäng på privata fester, även om det inte finns någon boende ingår. Detta gäller inte för a la carte beställning. Fest och catering måste beställas i förväg. Privata fester som till exempel födelsedagar, bröllop etc., där festarrangören är personligen involverad. Det går inte att tjänade poäng på firanden som hålls och/eller betalas av företag som till exempel julfester.

 

2.3 Poäng kan endast intjänas av en Comwellmedlem för ett rum, per. boende.

 

2.4 Comwellpoäng som tjänats av en medlem, kan ej kombineras eller överföras till andra Comwell medlemskonton. Poäng kan inte säljas, överlåtas eller på annat sätt mot kontanter.

 

2.5 Om en medlem inte tror de har fått poäng för övernattningar, måste den använda kontaktformuläret som ligger i den vänstra kolumnen på alla klubbsidor, och skicka ett meddelande om detta till Comwell Clubs samordnare. Begäran ska vara Comwell Club samordnare tillhanda senast tre månader från dagen för inlämning.

 

2.6 Sparade poäng gäller i det aktuella kalenderåret och 36 månader från intjänat datum. Poäng som är överfört från Comwell First i samband med att vi övergick i Comwell Club, är konverterat till Comwell Club och omvandlas till Comwell Club poäng 1:20.  Exempelvis 10 000 First är lika med 500 Comwell Club poäng. 

 

2.7 Medlemmar kan komma åt kontoinformation på klubbsidan - comwellclub.se

 

2.8 Det går inte att tjäna Comwell Club poäng vid möten och konferensvistelse. Men enskilda deltagare kan tjäna poäng genom personlig konsumtion i samband med möten och konferensvistelse samt andra företagsevenemang. Personlig förbrukning ska registreras på medlemmens egen räkning för att tjäna poäng.

 

2.9 Det intjänas endast poäng om beloppet betalas direkt till Comwell. Köp via andra researrangörer än Comwell, tjänas inga poäng. Om din bokning görs och betalas via hotels.com, expedia, Sembo, DTF el. liknande, kommer du inte att få poäng för detta. Du kan heller inte använda dina Comwell Club-poäng vid bokning via tredjepartskanal. Dessutom kan poäng inte intjänas på presentkort som inte utfärdats av Comwell. Det är presentkort som Smartbox, gavekortet.dk, el. liknande.

 

2.10 När man köper produkter i Comwellshop.dk förtjänat en 5% Comwell Club poäng. Det är inte möjligt att använda poäng som betalningsmetod. Poängen registreras på medlemmens poängkonto 30 dagar, och köp.

2.11 Från 8 september 2016 är det möjligt att tjäna poäng på AC Bella Sky Hotel Köpenhamn. Poäng kan tjäna och användas på lika villkor med de övriga reglerna för användning och tjäna poäng (se punkt 2). Det är medlems ansvar att ange att du är medlem och har registrerat alla inköp i räkningen.

2.12 Poäng för eget rum och konsumtion kan endast uppnås när medlemmarna håller sig i samband med en affärsresa som betalas av företaget, men avgöras individuellt.

Du kan inte tjäna poäng på

2.13 Poäng kan inte tjäna på parter som hålls och / eller betalas av företag som julklappar.
   
2.14 poäng kan endast uppnås av ett Comwell-medlemskap för ett rum per. boende.

2.15 Comwellpoäng uppnådda av en medlem kan inte kombineras med eller överföras till andra Comwell-medlemskonton. Poäng kan inte säljas, överföras eller på annat sätt bytas mot kontanter.

2.16 Medlemmar kan få tillgång till sin kontoinformation på klubbens webbplats: www.comwellclub.se
 
2.17 Comwell Club poäng är inte förtjänta för mötes- och konferensuppehåll. Varje deltagare kan dock tjäna poäng för personliga utgifter i samband med mötes- och konferensuppehälle och andra företagshändelser. Personlig konsumtion måste registreras på medlemmens eget konto för att tjäna poäng.
 
2.18 Endast boenden som bokas direkt vid Comwell är intjänade. dvs Bo köpt via researrangörer än Comwell tjänar inte poäng. Om din bokning görs via Hotels.com, Expedia, Sembo, DTF el. liknande. du får inte poäng för detta. Det kan också finnas några poäng i samband med vistelser bokade via tredje part kanaler.

2.19 Poäng kan inte uppnås med hjälp av presentkort utfärdat av Comwell. Det finns presentkort som Smartbox, Gavekortet.dk, erfarenhetsuppgifter el. liknande.
 
2.20 Det går inte att använda Comwell presentkort på AC Hotel Bella Sky.

Saknade poäng och poänggiltighet

2.21 Om en medlem inte överväger att få poäng för övernattningar, måste han / hon använda kontaktformuläret som finns i vänster kolumn på alla klubbsidor och skicka ett meddelande till Comwells klubbkoordinator. Förfrågan måste vara mottagen av Comwells klubbkoordinator senast tre månader från boendedatumet.

2.22 Besparingspunkter är giltiga för det aktuella kalenderåret och 36 månader från dagen för intjänandet. Poängen löper alltid ut den 1 mars. När du använder dina intjänade poäng dras vi alltid av de intjänade först. Det är medlemmens eget ansvar att hålla sig uppdaterad när poängen löper ut. Comwell Club vill ha min. En gång per år, skickas ett mail med information om när poäng utgår till de medlemmar som har poäng som löper ut under det aktuella året.

 

3. Använda poäng

3.1 Poäng till Comwell Club kan användas för helt eller delvis betalning av upplevelser, där det ingår boende. Det vill säga, poängen kan inte användas för att betala för dagvistelser, såsom ett dagspa, att köpa produkter på hotellet eller Comwellshop.dk, enbart behandlingar, middag osv.  Poängen kan inte användas som betalning vid utebliven eller annullerad vistelse. 

3.2 Comwell kan efter eget tycke och när som helst ändra poängstrukturen.

 

3.3 Poäng intjänade i boendet kan inte användas för att betala samma vistelse.

 

4. Användning av personuppgifter

Du kan läsa om Comwell Hotels registrering och hantering av personuppgifter i vår personuppgiftspolicy här.

5. Övriga regler

5.1 Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med dansk lag, med undantag för de lagstadgade bestämmelser som gäller enligt lagstiftningen i andra länder. Tvister som uppkommer av eller i samband med Comwell Club ska avgöras av den danska domstolen. 

5.2 Du betraktas som en ny medlem om du inte har varit medlem i minst 12 månader.

5.3 Poäng skrivs automatiskt dagen efter vistelsen. Om du inte har fått dina poäng, vänligen kontakta Comwell Club administratör.

5.4 Poäng kan inte betalas ut och kan inte användas för att köpa presentkort.

5.5 Inköp av presentkort ner 10% på toppen av den första kr 8.000, -. Betald. Detta gäller endast för presentkort som köpts via Comwell hemsida. Presentkort gäller för alla danska hotell. Maximalt används ett presentkort som betalning per. vistelse. (Gäller inte Sverige)

 

5.6 Comwell förbehåller sig rätten att justera medlemspoäng, om det finns tekniska fel, systemfel eller tjänstefel, vilket ger medlemmen fler eller färre poäng än berättigad.

 

5.7 Om du har registrerat dig via en rekommendation från en annan medlem, kan inte medlemskapet avbrytas innan 3 månader efter likviddagen.

 

6. Uppsägning

1.1. Du kan avsluta ditt medlemskap på Comwell Club på comwell.dk/club eller skriv till Comwell Club på mail på club@comwell.dk.